Életfa Önkéntes Centrum

30 09 2011

Életfa Önkéntes Centrum küldetése, hogy részt vegyünk egy szolidáris társadalom kialakításában, ahol “házhoz” érkezik a segítség és mindenki felelősséget vállal egy élhetőbb környezet és biztonságos együttélés megteremtésében. Az Életfa Önkéntes Centrum megteremti a feltételeket a régió lakosainak, hogy önkéntes munkát végezhessenek, és a fogadó szervezeteknek, hogy önkénteseket fogadjanak. Ehhez csatlakozott Egyesületünk is, mivel hisszük, hogy az önkéntes munka révén tovább fejlődhet a hazai civil tudatosság és az állampolgári részvétel.

Reklámok
Utasjogai mindig kéznél

31 05 2011

Az Európai Bizottság 23 nyelven útnak indított, egész Európára kiterjedő reklámkampányának köszönhetően a vasúti, vagy légi közlekedést igénybe vevő utazók ezentúl könnyebben tájékozódhatnak jogaikról. Bár az elmúlt években a Bizottság jogszabályokon keresztül már biztosította, hogy a légi és a vasúti közlekedést igénybe vevő utasok az Európai Unióban mindenhol ugyanolyan elbánásban részesüljenek, még mindig nem minden utas van tisztában jogaival. Ennek orvoslására a tagállamok repülőterein és pályaudvarain plakátok tájékoztatják az utasokat jogaikról. Az utasok ezen kívül ingyenes brossúrákhoz és külön erre a célra létrehozott internetes oldalhoz is hozzáférhetnek az Unió valamennyi hivatalos nyelvén. Ehhez kíván hozzájárulni Egyesületünk is.

Fiatalok a Fiatalokért

3 12 2010

Ma került megrendezésre a “Fiatalok a Fiatalokért” Közösségfejlesztő Szakmai Műhely első rendezvénye a Freedom Közösségi Házban. A rendezvény részben a neves előadóknak, részben a lelkes érdeklődőknek köszönhetően nagyon sikeres volt, és mindenki egyetértett abban, hogy a most elkezdett párbeszédet a jövőben is folytatni kell.

Az önkéntesség, az ifjúsági kezdeményezések, az együttműködés és partnerség és a közélet szekciók is kivétel nélkül olyan témákat tárgyaltak amelyek napjaink releváns kérdései, a megoldásuk pedig csak közös összefogással lehetséges. Ehhez az összefogáshoz kíván hozzájárulni a Szociálpolitikai és Szociológiai Közhasznú Egyesület teljes tagsága.

Meghívó – Fiatalok a Fiatalokért – Ifjúsági és Közösségfejlesztő Szakmai Műhely

4 11 2010

Ezúton szeretnék meghívni minden egyes érdeklődőt a 2010 december 3.-án rendezendő szakmai műhelybeszélgetésünkre, amelynek a debreceni Freedom Közösségi Ház (4030 Debrecen, Gázvezeték utca 50.) ad helyet. Jelentkezni az alábbi linken, vagy a mellékelt jelentkezési lapon lehet 2010. november 30.-ig.

https://spreadsheets.google.com/viewform?formkey=dE9VT2V0WmVRYlV1akNjYlN1VmVTdGc6MQ

Fiatalok_a_fiatalokért_meghívó

Fiatalok_a_fiatalokért_program

Fiatalok_a_fiatalokért_jelentkezési_lap

Helyzet- és szükségletfeltáró kutatás Kálmánházán

5 10 2010

A Nyírségi Segítő Kéz Alapítvány, mint pályázó a TÁMOP 3.2.3-08/02 „Építő közösségek” – közművelődési intézmények az egész életen át tartó tanulásért” kiírás keretei belül elkészülő projektjéhez a Szociálpolitikai és Szociológiai Közhasznú Egyesületet bízta meg a projekthez kapcsolódó szükséglet- és helyzetfeltáró elemzés elkészítésére.

A szükséglet- és helyzetfeltárás célja „A Kálmánházi Teleház mint nem formális képzési központ!” című projekt potenciális célcsoportjának helyzetének, szükségleteinek illetve kompetenciáinak felmérése valamint, a projekt során tervezett tevékenységek relevanciáinak elemzése.  Az elemzés alapvetően két központi területre koncentrál:

– A település helyzetének elemzése társadalmi, gazdasági, szociális, foglalkoztatási, térszerkezeti, demográfiai, fejlesztési szempontok alapján.

– A célcsoport bemutatása: szükségleteik és helyzetük feltárása, kompetenciáik – első sorban a digitális kompetenciák – bemutatása.

A szükséglet- és helyzetfeltáró kutatás a már meglévő statisztikák, településre vonatkozó tanulmányok, pályázati dokumentációk másodelemzése mellett, a kistérségi terepmunka keretében a célcsoport körében végzett kérdőíves felmérésekre épül. Az elemzés során a jelenlegi helyzet megismerése, a szükségletek, igények, valamint a meglévő és hiányzó erőforrások objektív elemzése volt a cél.

A kutatás 2010. április 1. és 2010. május 14. között készült el.

Fiatalok a fiatalokért – Ifjúsági és közösségfejlesztő szakmai műhely

29 09 2010

Ma kaptuk a hírt, hogy az Észak-alföldi Regionális Ifjúsági Tanács által 2010. április 21-én megjelentetett, IFJ-GY-EA-10-C kódszámú, az „13-29 éves fiatalok közösségeinek építését, megerősödését szolgáló programok, programsorozatok támogatása” elnevezésű pályázati felhívásra benyújtott, IFJ-GY-EA-10-C-0010 pályázati azonosítón nyilvántartásba vett “Fiatalok a fiatalokért – Ifjúsági és közösségfejlesztő szakmai műhely” című pályázati projektünket a Támogató támogatásra alkalmasnak találta.

Helyzet- és szükségletfeltáró kutatás a Bodrogközben

5 09 2010

A Zöld Kör Egyesület, mint főpályázó és az Életfa Segítő Szolgálat Egyesület, mint konzorciumi partner a TÁMOP 5.1.3-09/02 „Közösségi felzárkóztatás a mélyszegénységben élők integrációjáért” kiírás keretei belül elkészülő projektjéhez a Szociálpolitikai és Szociológiai Közhasznú Egyesületet bízta meg a projekthez kapcsolódó szükséglet- és helyzetfeltáró elemzés elkészítésére.

A szükséglet- és helyzetfeltárás célja az akcióterületen elhelyezkedő települések – Bodrogolaszi, Olaszliszka, Sárazsadány, Szegi, Szegilong, Vajdácska, Vámosújfalu – a pályázati kiírásban foglalt szempontok alapján történő elemzése. Az elemzés alapvetően két központi területre koncentrál:

– A térség helyzetének elemzése társadalmi, gazdasági, szociális, foglalkoztatási, térszerkezeti, demográfiai, fejlesztési szempontok alapján, valamint a szolgáltatások hiányának elemzése kiemelten figyelve a humánszolgáltatások fontosságára.

– A célcsoport bemutatása: a mélyszegénységben vagy ahhoz közeli nagyon rossz helyzetben élők bemutatása.

A szükséglet- és helyzetfeltáró kutatás a már meglévő statisztikák, térségre vonatkozó tanulmányok, pályázati dokumentációk másodelemzése mellett, a kistérségi terepmunka keretében a célcsoport körében végzett kérdőíves felmérésekre, valamint az akcióterületen dolgozó szakemberekkel és helyi döntéshozókkal készült strukturált interjúkra és konzultációkra épül. Az elemzés során a jelenlegi helyzet megismerése, a szükségletek, igények, valamint a meglévő és hiányzó erőforrások objektív elemzése volt a cél.

A kutatás 2010. május 27. és 2010. július 30. között készült el.